Information till föräldrar inför Valborg.

Valborg 2020 i Uppsala
Information på svenska

Information på arabiska

Information på dari

Information på engelska

Information på kurmanji

Information på somaliska

Information på sorani

Information på tigrinja

Postat 2020-04-27 (09:07) av | Lämna en kommentar

Din vårtermin kommer att förändras något

För att säkerställa att du som elev får den undervisning du har rätt till under vårterminen, trots coronapandemin, kommer det att bli vissa justeringar av vårterminen. Några av åtgärderna är skoldag på sista april, förlängd termin för åk 1 och 2 samt möjlighet för mindre grupper att komma till skolan.

Du kommer att få mer information från din skola om hur just ditt program påverkas.

Sedan övergången till distansundervisning den 18 mars har Uppsalas kommunala gymnasieskolor lyckats bra med att upprätthålla ordinarie undervisning genom att hitta alternativa undervisnings- och examinationsformer. För de flesta fungerar fjärr- och distansundervisningen bra och det är vi glada över att höra.

Fortsatt fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt under hela våren

Nu har utbildningsdepartementet gjort bedömningen att distansundervisning kan komma att pågå hela vårterminen. Då behöver kommunen göra vissa justeringar i läsårstiden för att säkra undervisningen.

Skoldag 30 april

Bland annat blir det skoldag för alla årskurser på gymnasiet den 30 april som normalt är en ledig dag för elever och lärare.

Undervisning i små grupper vid praktiska moment, stöd och examination

Den 3 april öppnade regeringen för undervisning i små grupper i skolans lokaler i samband med praktiska moment, stödverksamhet och examinationer. Utbildningsnämndens ordförande har tagit ett beslut som ger gymnasieskolan dessa möjligheter. För att minimera risken för smittspridning får grupperna inte vara större än tio personer.

De grupper som prioriteras att komma till skolan är främst dessa, årskurs tre prioriteras:

 • Teknikprogrammet på Fyrisskolan (åk 3 & 4)
 • Musikklasser på Lundellska skolan
 • Estetiska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
 • Hotell- och turismprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
 • El- och energiprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
 • VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
 • Elever med särskilda behov, gäller alla årskurser och program.

Förlängning för vissa yrkesprogram

För vissa av yrkesprogrammen är läget mer allvarligt än för gymnasiet generellt. Två program, el- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, behöver förlänga vårtermin till 26 juni för årskurs 1 och 2.

Studentexamen

Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går inte att förutse i dagsläget. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens riktlinjer och skolan för en fortsatt dialog med eleverna i åk 3. Som det ser ut nu kommer vi inte kunna ha utspring och annat firande enligt tidigare traditioner den 5 juni. Vi vet att det här är en viktig fråga för er och återkommer med besked när vi vet mer.

uppsala.se kan du läsa nyheten om förändrade läsårstider.

– Med de här åtgärderna kan vi säkerställa att eleverna i årkurs tre kan få sina få sina slutbetyg i tid för att kunna söka vidare utbildningar. Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går däremot inte att förutse. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola.

Christine Kastner Johnson
Chef kommunal gymnasieskola

Postat 2020-04-07 (14:18) av | Lämna en kommentar

Distansundervisning

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolor i Uppsala kommun

På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med i morgon den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset.

Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan omfattas inte av det nya beslutet och kommer att vara öppen som vanligt.

Under eftermiddagen och kvällen kommer skolan kontakta elever och vårdnadshavare med mer information om hur undervisningen kommer att läggas upp. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla elever ska kunna fortsätta studera och få sin utbildning även fortsättningsvis. Vi kommer alla behöva hjälpas åt för att hitta bra lösningar som fungerar både för lärare och elever. Samtidigt behöver vi er hjälp som vårdnadshavare för att kunna säkerställa att ungdomarna sköter sitt skolarbete och vikten av elevernas eget ansvar väger nu ännu tyngre än vanligt.

Utbildningsnämnden uppmanar er också att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smitta. Ha god handhygien och begränsa sociala kontakter. Annars fyller distansundervisningen inte sitt syfte.

Det här är inga enkla beslut att fatta, men vi ska samtidigt komma ihåg att barn, ungdomar och friska vuxna löper liten risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Att vi stänger skolor handlar om att skydda samhällets allra känsligaste personer – och hjälps vi åt kommer vi att lösa även dessa utmaningar.

Har ni frågor eller undringar kan ni självklart kontakta programrektor Johan Furenborn

Postat 2020-03-18 (18:04) av | Lämna en kommentar

Coronaviruset

Information till vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

Med anledning av coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten i Uppsala kommun. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:

 • Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
 • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
 • Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

Vid förändrat läge

Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för både enskilda förskolor/skolor eller i kommunen som helhet så kommer vi att återkomma till er i denna kanal.

Mer information finns också på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Postat 2020-02-28 (08:55) av | Lämna en kommentar

Snart händer det!

Från nästa höst kommer Linnégymnasiet ingå i det nystartade Ellen Fries gymnasium. All verksamhet vi har i dag kommer fortsätta i det nya gymnasiet. Under hösten kommer det mer info och en websida kommer lanseras inom kort.

Postat 2019-09-09 (17:23) av | Lämna en kommentar