Kontakt

Postadress
Uppsala kommun
Linnégymnasiet
753 75 UPPSALA

Besöksadress
Västra Strandgatan 11, Uppsala.
Hus D

Visa karta

Sjukanmälan
Telefon: 018-727 70 70
Webb: klicka här

Uppsala kommun samlar centralt in synpunkter och klagomål på sina skolor. Vi vill självklart att det finns en kontinuerlig dialog mellan skolans personal och elever samt föräldrar, så att detta upplevs som den naturliga vägen att ge oss återkoppling. Blanketter hittar du i länkarna nedan.
Skolklagomål och synpunkter
Anmälan om kränkande behandling

 • Programrektor
  Johan Furenborn
  Mail: johan.furenborn@uppsala.se
  Telefon: 018-727 20 21  Mobil 076-129 75 66
 • Kurator
  Anna-Karin Österwall
  Mail: anna-karin.osterwall@uppsala.se
  Telefon: 018-727 4904 Mobil: 072-5995160
 • Skolassistent- vår spindel i nätet!
  Hatema Delilovic
  Mail: hatema.delilovic@skola.uppsala.se
  Mobil: 072-7289710
 • Skolsköterska
  Susanne Westling
  Mail: susanne.westling@uppsala.se
  Telefon: 018-727 62 24   Mobil: 072-598 56 37
 • Studie- och yrkesvägledare
  Linda Hildorsson
  Mail: linda.hildorsson@uppsala.se
  Telefon: 018-727 22 65   Mobil 0761-44486
 • Skolpsykolog
  Elisabeth Pettersson
  Mail: elisabeth.petterson@uppsala.se
 • Specialpedagog, 
  Marie Stolpe
  Mail: marie.stolpe@skola.uppsala.se
  Telefon: 018-727 98 06, Mobil 072-2544637
 • Lärare (Fysik, Matematik)
  Britt-Marie Backlund
  Mail: britt-marie.backlund@skola.uppsala.se
  Telefon: 072-5743350
 • Lärare (Samhällskunskap, Historia)
  Lars Hultgren
  Mail: lars.hultgren@skola.uppsala.se
  Telefon till lärarrum: 018-727 21 84
 • Lärare (Samhällskunskap)
  Jon Rask
  Mail: jon.rask@skola.uppsala.se
  Telefon: 072-5743346
 • Lärare (Biologi, Naturkunskap, Geografi)
  Sanela Marijanac
  Mail: sanela.marijanac@skola.uppsala.se
  Telefon: 072-5743348
 • Lärare (Filosofi, Svenska)
  Veronika Lönner
  Mail: veronika.lonner@skola.uppsala.se
  Telefon: 072-5743347
 • Lärare (Engelska)
  Josefine Jönsson
  Mail:josefine.jonsson@skola.uppsala.se
  Telefon: 072-5743347
 • Lärare (Matematik)
  Greger Sundstedt
  Mail: greger.sundstedt@skola.uppsala.se
  Telefon: 0708563902
 • Lärare (Historia, Ledarskap och organisation)
  Åsa Nygren
  Mail: asa.nygren@skola.uppsala.se
  Telefon: 0725948324
 • Lärare (Psykologi, Sociologi)
  Helena Matsdotter
  Mail: helena.matsdotter@skola.uppsala.se
 • Lärare (Italienska)
  Valentina Lindgren Ciampi
  Mail: valentina.ciampi@skola.uppsala.se
 • Lärare (Bild)
  Anna-Karin Bruus
  Mail: ak.brus@gmail.com
 • Lärare (Idrott)
  Anette Andersson
  Mail: anette.andersson@skola.uppsala.se
  Telefon: 0701455155


Webmaster
Jennifer Grimm/Pixingjennifer@pixing.se

Kommentarer är stängda.