Våra utbildningar

Samhällsvetenskapligt program

Inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap

Poängplanerna hittar du här:

Samhällsvetenskap  Beteendevetenskap

Naturvetenskapligt program

Inriktning samhällsvetenskap

Poängplanen hittar du här: Natur

Val

För båda programmen behöver man välja till några kurser, för programfördjupning och individuellt val. Vilka kurser som startar varierar beroende på hur eleverna väljer. Information om och val av kurserna sker under vårterminen.

Kommentarer är stängda.