En mindre skola!

Linnégymnasiet är en liten skola med 85 elever och här kan du läsa natur- eller samhällsvetenskapsprogrammet. I klasserna har vi som mest 15 elever. Vår storlek ger oss en möjlighet att låta elevernas önskemål styra delar av verksamheten. Det kan exempelvis vara innehåll och redovisningsformer på kurserna som eleverna får vara med och påverka.

Välkommen till Linnégymnasiet – skolan där du gör skillnaden!

Undervisningen
Studiemodellen innebär att eleverna själv får ta ett större ansvar för inläsning än vad elever får på andra skolor. Lektionstiden används till fördjupning och för att reda ut de moment som eleverna upplever som svåra. I gengäld är grupperna vid dessa träffar med läraren mindre vilket ger varje elev större möjlighet att fråga, diskutera och redovisa sina kunskaper.

Inriktningar
På Linnegymnasiet kan du läsa naturvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning samt på samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar mot samhällsvetenskap och beteendevetenskap. De fördjupningskurser och individuella val vi erbjuder kommer framför allt att vara inom gränsområdet mellan samhälle och naturvetenskap. Detta för att elever från de båda programmen ska kunna läsa tillsammans och lära av varandra.

Linnégymnasiet är det som förr kallades Spunk
Sedan 1997 har det i Uppsala funnits en flexibel studieform för de elever som själva vill styra över sin gymnasiegång. Efter den senaste gymnasiereformen har eleverna inte längre samma möjligheter att välja mellan olika kurser, men vi kan fortfarande vara flexibla på många andra sätt: När det gäller studietakt, i vilken ordning kurserna ska läsas, vilka arbetsmetoder vi ska använda, hur vi ska mäta kunskap. Detta är några exempel på sådant som våra elever har direkt inflytande över.

 

Gick du på Linnéskolan före 2009 och vill ha en kopia på ditt betyg?
Då ska du vända dig till Uppsala kommuns stadsarkiv. Klicka här så kommer du dit.

Kommentarer inaktiverade.