Den lilla gymnasieskolan!

Linnégymnasiet är en liten skola med 85 elever och här kan du läsa natur- eller samhällsvetenskapsprogrammet. I klasserna har vi som mest 15 elever. Vår storlek gör att alla blir sedda och vi har en god stämning.

Undervisningen
Studiemodellen innebär att eleverna själv får ta ett större ansvar för inläsning än vad elever får på andra skolor. I gengäld är grupperna vid dessa träffar med läraren mindre, vilket ger varje elev större möjlighet att fråga, diskutera och redovisa sina kunskaper.

Inriktningar
På Linnegymnasiet kan du läsa naturvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning samt på samhällsvetenskapsprogrammets inriktningar mot samhällsvetenskap och beteendevetenskap. De fördjupningskurser och individuella val vi erbjuder kommer framför allt att vara inom gränsområdet mellan samhälle och naturvetenskap. Detta för att elever från de båda programmen ska kunna läsa tillsammans och lära av varandra.

Linnégymnasiet är det som förr kallades Spunk
Sedan 1997 har det i Uppsala funnits en flexibel studieform för de elever som själva vill styra över sin gymnasiegång. Efter den senaste gymnasiereformen har eleverna inte längre samma möjligheter att välja mellan olika kurser, men elever som vill kan fortfarande vara med och påverka delar av undervisningen.

 

Gick du på Linnéskolan före 2009 och vill ha en kopia på ditt betyg?
Då ska du vända dig till Uppsala kommuns stadsarkiv. Klicka här så kommer du dit.

Kommentarer är stängda.