Din vårtermin kommer att förändras något

För att säkerställa att du som elev får den undervisning du har rätt till under vårterminen, trots coronapandemin, kommer det att bli vissa justeringar av vårterminen. Några av åtgärderna är skoldag på sista april, förlängd termin för åk 1 och 2 samt möjlighet för mindre grupper att komma till skolan.

Du kommer att få mer information från din skola om hur just ditt program påverkas.

Sedan övergången till distansundervisning den 18 mars har Uppsalas kommunala gymnasieskolor lyckats bra med att upprätthålla ordinarie undervisning genom att hitta alternativa undervisnings- och examinationsformer. För de flesta fungerar fjärr- och distansundervisningen bra och det är vi glada över att höra.

Fortsatt fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt under hela våren

Nu har utbildningsdepartementet gjort bedömningen att distansundervisning kan komma att pågå hela vårterminen. Då behöver kommunen göra vissa justeringar i läsårstiden för att säkra undervisningen.

Skoldag 30 april

Bland annat blir det skoldag för alla årskurser på gymnasiet den 30 april som normalt är en ledig dag för elever och lärare.

Undervisning i små grupper vid praktiska moment, stöd och examination

Den 3 april öppnade regeringen för undervisning i små grupper i skolans lokaler i samband med praktiska moment, stödverksamhet och examinationer. Utbildningsnämndens ordförande har tagit ett beslut som ger gymnasieskolan dessa möjligheter. För att minimera risken för smittspridning får grupperna inte vara större än tio personer.

De grupper som prioriteras att komma till skolan är främst dessa, årskurs tre prioriteras:

  • Teknikprogrammet på Fyrisskolan (åk 3 & 4)
  • Musikklasser på Lundellska skolan
  • Estetiska programmet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
  • Hotell- och turismprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
  • El- och energiprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
  • VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
  • Elever med särskilda behov, gäller alla årskurser och program.

Förlängning för vissa yrkesprogram

För vissa av yrkesprogrammen är läget mer allvarligt än för gymnasiet generellt. Två program, el- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, behöver förlänga vårtermin till 26 juni för årskurs 1 och 2.

Studentexamen

Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går inte att förutse i dagsläget. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens riktlinjer och skolan för en fortsatt dialog med eleverna i åk 3. Som det ser ut nu kommer vi inte kunna ha utspring och annat firande enligt tidigare traditioner den 5 juni. Vi vet att det här är en viktig fråga för er och återkommer med besked när vi vet mer.

uppsala.se kan du läsa nyheten om förändrade läsårstider.

– Med de här åtgärderna kan vi säkerställa att eleverna i årkurs tre kan få sina få sina slutbetyg i tid för att kunna söka vidare utbildningar. Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går däremot inte att förutse. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola.

Christine Kastner Johnson
Chef kommunal gymnasieskola

Postat 2020-04-07 (14:18) av

Kommentarer är stängda.