Distansundervisning

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolor i Uppsala kommun

På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med i morgon den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset.

Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan omfattas inte av det nya beslutet och kommer att vara öppen som vanligt.

Under eftermiddagen och kvällen kommer skolan kontakta elever och vårdnadshavare med mer information om hur undervisningen kommer att läggas upp. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla elever ska kunna fortsätta studera och få sin utbildning även fortsättningsvis. Vi kommer alla behöva hjälpas åt för att hitta bra lösningar som fungerar både för lärare och elever. Samtidigt behöver vi er hjälp som vårdnadshavare för att kunna säkerställa att ungdomarna sköter sitt skolarbete och vikten av elevernas eget ansvar väger nu ännu tyngre än vanligt.

Utbildningsnämnden uppmanar er också att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smitta. Ha god handhygien och begränsa sociala kontakter. Annars fyller distansundervisningen inte sitt syfte.

Det här är inga enkla beslut att fatta, men vi ska samtidigt komma ihåg att barn, ungdomar och friska vuxna löper liten risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Att vi stänger skolor handlar om att skydda samhällets allra känsligaste personer – och hjälps vi åt kommer vi att lösa även dessa utmaningar.

Har ni frågor eller undringar kan ni självklart kontakta programrektor Johan Furenborn

Postat 2020-03-18 (18:04) av

Kommentarer är stängda.