Coronaviruset

Information till vårdnadshavare med anledning av coronavirusets spridning

Med anledning av coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten i Uppsala kommun. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar:

  • Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

Vid förändrat läge

Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för både enskilda förskolor/skolor eller i kommunen som helhet så kommer vi att återkomma till er i denna kanal.

Mer information finns också på https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Postat 2020-02-28 (08:55) av

Kommentarer är stängda.